logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu
Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, molimo posjetite ih u nekoliko navrata prije razredbenog postupka.Razredbeni postupak – diplomski studiji 2016/17.

8.09.2016.

INFORMACIJE O:

1. Prijavama za upis (26. do 28. rujna 2016. godine u dvorani D – VII)

2. Razredbenom postupku (samo za studijske grupe za koje će biti potreban)

3. Upisima (05. do 07. listopada 2016. godine u dvorani D-VII)

Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama, razredbenom postupku i upisima nalazit će se na ovim web stranicama.

Web stranica ažurirat će se s novim informacijama i eventualnim promjenama. Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, pa preporučujemo ovu web stranicu posjetite u više navrata prije svake faze razredbenog postupka.

Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr. Informacije o razredbenom postupku mogu se dobiti na pripadajućim Odsjecima.

Informacije o razredbenom postupku na internetskom forumu Filozofskog fakulteta, namijenjenom komunikaciji studenata i budućih studenata Filozofskog fakulteta, nisu službene te Filozofski fakultet za njih ne snosi nikakvu odgovornost.

Kvalifikacijski postupak za upis na diplomski studij pedagogije

27.09.2016.

Kvalifikacijski postupak za upis na Diplomski studij pedagogije održat će se 30. rujna 2016. godine u 10 sati u sobi A 227.

Kvalifikacijski dio postupka upisa na diplomski studij arheologije

27.09.2016.

Kvalifikacijski dio postupka upisa na diplomski studij arheologije, tj. biranje smjerova održati na Odsjeku za arheologiju u četvrtak, 29. rujna u 11h na Odsjeku za arheologiju u dvorani Fond II.

Kvalifikacijski postupak za upis na Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije

27.09.2016.

Kvalifikacijski postupak za upis na Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije za pristupnike koji su završili neistovjetne preddiplomske studije održat će se 29. rujna u 11 sati u sobi C002. Pristupnici koji su završili Preddiplomski studij etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuju se na Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije bez posebnog postupka.

Razgovor s povjerenstvom za upis na diplomski studij komparativne književnosti

27.09.2016.

Razgovor s povjerenstvom za upis na diplomski studij komparativne književnosti održat će se u petak, 30. rujna u 12 sati u B-212.

Kvalifikacijski postupak za upis na diplomske studije sociologije

27.09.2016.

Kvalifikacijski postupak za upis na diplomske studije sociologije održat će se u četvrtak, 29. rujna, od 15 do 17 sati u kabinetu C-021.

Kvalifikacijskom postupku moraju prisustvovati samo pristupnici prijavljeni za upis na studij za koji su predviđene razlikovne obaveze s obzirom na prethodno završeni preddiplomski studij.

Odobrene molbe za paralelni diplomski studij

26.09.2016.

Niže navedenim pristupnicima se na osnovu zadovoljenih kriterija prema priloženoj dokumentaciji dopušta upis paralelnog diplomskog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ako u razredbenom postupku zadovolje sve uvjete i steknu pravo upisa na željene studije:

Petra Begović

Filip Flauder

Bojana Kukoleča

Ana Marija Mrzljak

Katrina Petrović

Ines Puljić

Dajana Taradi

Ivana Tepeh

Karolina Zelenika.

Razredbeni postupak za upis u 1. godinu diplomskog studija psihologije

26.09.2016.

U ponedjeljak, 3. listopada 2016. u 8,30 sati održat će se razredbeni ispit za upis na diplomski studij psihologije.

Svi kandidati koji su se prijavili i kvalificirali za upis na diplomski studij psihologije trebaju pristupiti razredbenom ispitu.

Testom će biti obuhvaćeno temeljno gradivo iz obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju psihologije.

Konačni broj bodova za svakog kandidata formirat će se na temelju ocjena u preddiplomskom studiju i rezultata u razredbenom postupku.

Raspored studenata po dvoranama biti će objavljen nakon provedenog kvalifikacijskog postupka.

Termini prijava za upis u 1. godinu diplomskog studija

26.09.2016.

Prijave za upis u 1. godinu diplomskog studija u utorak 27. rujna trajat će od 9 do 14 sati a u srijedu 27. rujna od 9 do 15 sati (dvorana D-VII).

Kvalifikacijski postupak za upis na diplomski studij francuskog jezika i književnosti 

23.09.2016.

Kvalifikacijski postupak za upis na Diplomski studij francuskog jezika i književnosti  održat će se 30. rujna 2016. od 10-12 sati u dvorani A 107.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij francuskog jezika i književnosti, a završili su preddiplomski studij francuskoga jezika i književnosti na drugom fakultetu, polagat će RAZLIKOVNI ISPIT iz francuskog jezika (Francuski jezik 5 i 6) istog dana u 12 sati u dvorani A 107.

Postupak prijava za upis u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2016/17.

19.09.2016.

Prijave za upis na diplomske studije primaju se od 26. do 28. rujna 2016. godine u dvorani D – VII Filozofskog fakulteta, od 9.00 – 13.00 sati.

Tijekom postupka prijave

  1. Pristupnici koji su hrvatski državljani moraju:

a) predočiti osobnu ispravu

b) za potrebe prijava pripremiti (znati) svoj OIB i JMBAG.

    Pristupnici koji nisu hrvatski državljani predaju kopiju putovnice ili osobne iskaznice ili potvrde o državljanstvu (uz predočenje originala tijekom prijava).

 

  1. U postupku prijava pristupnici koji su završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu će, nakon provjere identiteta i odabira studija, potpisati Obrazac za prijavu u kojem će biti njihovi osobni podaci i odabir studija za koji se prijavljuju (Obrazac će se ispisivati u trenutku prijave iz računalnog sustava).

Pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prije dolaska na prijavu trebaju ispuniti Obrazac za prijavu koji mogu preuzeti ovdje, ispisati ga i ispuniti prije dolaska na prijavu. Taj papirnati obrazac mogu dobiti i u Info-centru na fakultetu.

Pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu moraju sami popuniti Obrazac za prijavu i predati ga tijekom postupka prijava (za prijavu jednopredmetnih studija 1 primjerak a, za prijavu dvopredmetnih studija 2 primjerka).

 

  1. U postupku prijava svi pristupnici predaju:

a) original ili kopiju Svjedodžbe o završenom preddiplomskom studiju ili,

b) Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju.

   Pristupnici koji prijavljuju dvopredmetni studij predaju 2 kopije uz predočenje originala a pristupnici koji prijavljuju jednopredmetni studij 1 kopiju.

 

  1. U postupku prijava svi pristupnici predaju original ili kopiju Prijepisa ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija.

Pristupnici koji prijavljuju dvopredmetni studij predaju 2 kopije uz predočenje originala a pristupnici koji prijavljuju jednopredmetni 1 kopiju.

 

  1. U postupku prijava, pristupnici koji to žele ili smatraju da je potrebno za određenu studijsku grupu, predaju Dokaze o postignućima (objavljenim radovima i/ili dobivenim nagradama).

 

  1. Svi pristupnici trebaju tijekom prijave predati uplatnicu s uplaćenim troškovima razredbenog postupka i upisa.

Upisninu koja iznosi 350,00 kuna, potrebno uplatiti na žiro račun Filozofskog fakulteta:

IBAN:  HR1823600001101311177     Model: HR00

U rubriku ‘Poziv na broj platitelja’ upisati sljedeće: Upisnina Diplomskog studija.

Primjer ispunjene uplatnice možete vidjeti ovdje.