Rezultati upisa u 1. godinu diplomskih studija

Rezultate kvalifikacijskih postupaka pristupnici mogu vidjeti na sljedećoj poveznici: http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg.

Na toj poveznici svaki pristupnik može provjeriti je li ostvario pravo upisa.
Kod pristupnika koji nisu ostvarili pravo upisa stoji formulacija ‘Nije ostvareno pravo upisa’.
Pristupnici koji su prijavili dvopredmetni studij moraju imati ostvareno pravo upisa na oba prijavljena smjera.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa trebaju  doći na upise, prema već prije objavljenom rasporedu:

 • U srijedu, 3. listopada 2018. od 14.30 – 19.00 sati za prezimena od A do H
 • U četvrtak, 4. listopada 2018. od 14.30 – 19.00 sati za prezimena od I do R
 • U petak, 5. listopada 2018. od 14.30 – 17.00 sati za prezimena od S do Ž.

Tijekom postupka upisa 3. – 5.10.2018., svi pristupnici trebaju u D-VII predočiti:
– osobnu identifikacijsku ispravu
– potvrdu o uplaćenoj upisnini
– dvije (2) fotografije u boji, dimenzija 40×60 mm.

i papirnate dokumente, kako je definirano u prijašnjim obavijestima o procedure upisa na ovoj web stranici.

Naknadne prijave za one smjerove na kojima je ostalo nepopunjenih mjesta moguće su a pri tome je potrebno poštovati sljedeću proceduru:

 1. ispitati na konkretnom Odsjeku ima li na tom smjeru slobodnih mjesta
 2. preliminarno provjeriti s voditeljem upisa na Odsjeku da li pristupnik zadovoljava temeljne uvjete za upis (priložiti papirnatu dokumentaciju)
 3. ako da, voditelj upisa na Odsjeku treba poslati mail u Info-centar i potvrditi da se pristupnik može prijaviti u online sustav prijava
 4. u Info-centru pristupnik se prijavljuje u sustav
 5. pristupnik piše molbu prodekanici za nastavu i studente (urudžbirati molbu)
 6. Na temelju pozitivno riješene molbe voditelj upisa na Odsjeku odobrava pravo upisa
 7. Na kraju, pristupnik se upisuje u Studentskoj službi.

Obavijest za studente kojima je odobren upis paralelnog diplomskog studija

Molimo studente kojima je odobren upis paralelnog diplomskog studija da odmah provjere status svoje online prijave za upis u 1. godinu diplomskih studija (Info-centar) ili ako se još nisu prijavili da odmah ispune online prijavu za upis. Poveznica za online prijavu: http://psiho-testovi.appspot.com/ffzg.

Osim toga, potrebno je odmah dostaviti svoju ‘papirnatu’ potvrdu o završetku preddiplomskih studija.

Obavijest – ažurirano!

Tijekom postupka upisa 3. – 5.10.2018., svi pristupnici trebaju u D-VII predočiti:

– osobnu identifikacijsku ispravu
– potvrdu o uplaćenoj upisnini
– dvije (2) fotografije u boji, dimenzija 40×60 mm

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a preddiplomski su završili na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na upisima trebaju predati samo kopiju ili original:
a) Potvrde o završenom preddiplomskom studiju

Pristupnici koji studiraju prema članku 25. Statuta Filozofskog fakulteta, na upisima moraju predati:
a) Potvrde o završenom preddiplomskom studiju

* odnosi se isključivo na studente koji su preddiplomski studij završili i na studijskoj grupi 4+1

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a preddiplomski studij nisu završili na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na upisima trebaju donijeti
ORIGINAL:
a) Potvrde o završenom preddiplomskom studiju
b) Prijepisa ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija.

* ne odnosi se na studente koji su originale već predali u Info-centru tijekom prijava

(*Obavijest je ažurirana 27. rujna 2018.)

Postupak upisa u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2018/19.

Upisi u 1. godinu diplomskih studija održavaju se prema abecednom redoslijedu prezimena:

 • U srijedu, 3. listopada 2018. od 14.30 – 19.00 sati za prezimena od A do H
 • U četvrtak, 4. listopada 2018. od 14.30 – 19.00 sati za prezimena od I do R
 • U petak, 5. listopada 2018. od 14.30 – 17.00 sati za prezimena od S do Ž.

 TIJEKOM POSTUPKA UPISA PRISTUPNICI TREBAJU PREDOČITI:
– osobnu identifikacijsku ispravu
– potvrdu o uplaćenoj upisnini.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na upisima trebaju predati kopiju ili original:
1. a) Potvrde o završenom preddiplomskom studiju
2. b) Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom i ECTS bodovima preddiplomskog studija.

PODSJETNIK ZA UPLATU UPISNINE
Svi pristupnici trebaju uplatiti upisninu od 350 kuna, koja se odnosi na troškove razredbenog postupka i upisa. Upisninu od 350,00 kuna, potrebno uplatiti na žiro račun Filozofskog fakulteta:

IBAN: HR1823600001101311177  Model: HR00

U rubriku ‘Poziv na broj platitelja’ upisati sljedeće: Upisnina Diplomskog studija.

Upisi u 1. godinu diplomskih studija – važna obavijest

Obavještavamo potencijalne pristupnike koji još nisu obavili online prijavu za upis u 1. godinu diplomskih studija da će online prijave završiti u utorak, 25. rujna u 12 sati.

Stoga, molimo sve koji se još nisu prijavili za upis u 1. godinu diplomskih studija (a namjeravaju to) da to naprave odmah ili što prije i da ne čekaju zadnji dan prijava.

Ova preporuka vrijedi i za pristupnike koji još nisu položili svoje zadnje ispite jer u obrascu za prijavu postoji mogućnost naznake za takvu situaciju!

Osim toga, još jednom molimo sve pristupnike koji jesu ispunili svoje obaveze na preddiplomskom studiju da odmah pokrenu proceduru završavanja svog preddiplomskog studija, prema hodogramu Studentske službe, koji se nalazi na ovoj poveznici.

Obavijest za studente Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija

Studenti Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija moraju što je prije moguće obaviti proceduru završetka preddiplomskih studija! Hodogram za završavanje preddiplomskih studija nalazi se na ovoj poveznici. 

Molimo studente/pristupnike koji su obavili svoju online prijavu za upis u 1. godinu diplomskih studija da odmah nakon te prijave za upis i polaganja zadnjeg ispita/obaveze bez odlaganja završe sve korake prema navedenom hodogramu završavanja preddiplomskih studija!